Partners

MKB Voice werkt met diverse partner modellen, hierbij maken we globaal onderscheid in 2 groepen: